Monday, August 24, 2009

Compromise

Tantrums. Fights. Screams. Tears. Hurts. Bad words.

I told my girls they could avoid those things.

They should learn to compromise.

That there are always free choices.

That they should learn to choose what they think would be best for them.

That tantrums, fights, screams, tears, bad words nor hurts would not always help.

They could choose to talk; rather than argue.

They could choose to discuss; rather than scream.

They could choose a pause; rather than use bad words.

They could choose a hug ; rather than hurt.

And most importantly, they should know that we always love them no matter what.

2 comments:

Vk-mahalkaayo said...

hallo rach,

kahapon ang init dito, ngayon ito parang mag-winter na, ang ginaw...

nakalito ang wetter talaga.

naala-ala ko sina kim at sascha, lalo na ki kim noon, umuwi, iyak....

kasi sa school daw, yon itong post mo.

presently, iba naman ang topic....
pagandahan na...lol

klase naman dito, simula last montag.

si kim, nag-ausbildung na....sa DM drogery, ....next town sa amin.
school nya sa Karlsruhe.


sigi, have a nice weekend to all.

God bless

Mahalia said...

It's good to know hindi lang pala ang mga anak ko ang parang world wrestling federation sa rambulan habang nagblo-blog si Mama! Ahahay mga bata talaga. Ang cute nila pero laging nag-aawayan.